Matematické vzorce

Výpočty online

Obsah trojúhelníku přes poloviční obvod, vzorec

Obsah trojúhelníku přes poloviční obvod

a, b, c - strany trojúhelníku

p – poloviční obvod

p=(a+b+c)/2

Heronův vzorec obsahu trojúhelníku přes poloviční obvod, (S):

Heronův vzorec obsahu trojúhelníku přes poloviční obvod. S = √p*(p-a)-(p-b)*(p-c)

Výpočet online

a =

b =

c =

S =