Matematické vzorce

Výpočty online

Délka těžnice pravoúhlého trojúhelníku

Těžnice, úsečka |CO|, vycházející z vrcholu pravého úhlu BCA a dělicí přeponu c napůl. Těžnice v pravoúhlém trojúhelníku (M) rovná se poloměru opsané kružnice (R).

Těžnice pravoúhlého trojúhelníku

M – těžnice, úsečka |CO|

R – poloměr opsané kružnice

O – střed opsané kružnice

c – přepona

a, b – odvěsny

α – ostrý úhel CAB

Těžnice rovná se poloměru a polovině přepony, (M):

Těžnice rovná se poloměru a polovině přepony

Výpočet online

c =

M =

Vzorec délky přes odvěsny, (M):

Vzorec délky přes odvěsny

Výpočet online

a =

b =

M =

Vzorec délky přes odvěsnu a ostrý úhel, (M):

Vzorec délky přes odvěsnu a ostrý úhel

Výpočet online

a =

α =

M =

Výpočet online

b =

α =

M =