Matematické vzorce

Výpočty online

Jak najít neznámou stranu trojúhelníku

Vypočítat délku strany trojúhelníku podle strany a dvou úhlů nebo dvou stran a úhlu.

Jak najít neznámou stranu trojúhelníku

a, b, c - strany libovolného trojúhelníku

α, β, γ - úhly

Vzorec délky přes dvě strany a úhel (dle kosinové věty), (a):

Vzorec délky přes dvě strany a úhel.

Výpočet online

α =

b =

c =

a =

Vzorec délky přes stranu a dva úhly (dle sinové věty), (a):

Výška úseče kruhu.

Výpočet online

b =

α =

β =

a =

Výpočet online

b =

α =

γ =

a =

Výpočet online

b =

β =

γ =

a =