Matematické vzorce

Výpočty online

Délka osy libovolného trojúhelníku

Délka osy trojúhelníku

L – osa, úsečka |OB|, která dělí úhel ABC napůl

a, b – strany trojúhelníku

c – strana, na kterou se spustila osa

d, e – strana, na kterou se spustila osa

γ – úhel ABC, rozdělený osou napůl

p – poloviční obvod, p=(a+b+c)/2

Délka osy přes dvě strany a úhel, (L):

Délka osy přes dvě strany a úhel

Výpočet online

a =

b =

γ =

L =

Délka osy přes poloviční obvod a strany, (L):

Délka osy přes poloviční obvod a strany

Výpočet online

a =

b =

c =

L =

Délka osy přes tři strany, (L):

Délka osy přes tři strany

Výpočet online

a =

b =

c =

L =

Délka osy přes strany a úsečky d, e, (L):

Délka osy přes strany a úsečky d, e,

Výpočet online

a =

b =

d =

e =

L =

Průsečík třech os

Průsečík třech os v trojúhelníku ABC se shoduje se středem O vepsané kružnice.

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat