Matematické vzorce

Výpočty online

Jak najít stranu pravoúhlého trojúhelníku

Vzorce pro nalezení odvěsny nebo přepony

Pravoúhlý trojúhelník

a, b - odvěsny

c – přepona

α, β – ostré úhly

Vzorce pro odvěsnu, (a):

Vzorce pro odvěsnu.

Výpočet online

c =

β =

a =

Výpočet online

c =

α =

a =

Výpočet online

b =

α =

a =

Vzorce pro odvěsnu, (b):

Vzorce pro odvěsnu.

Výpočet online

c =

α =

b =

Výpočet online

c =

β =

b =

Výpočet online

a =

β =

b =

Vzorce pro přeponu, (c):

Vzorce pro odvěsnu.

Výpočet online

a =

α =

c =

Výpočet online

a =

β =

c =

Vzorce pro přeponu.

Výpočet online

b =

α =

c =

Výpočet online

b =

β =

c =

Vzorce stran dle Pythagorovy věty, (c, a, b):

Vzorce stran dle Pythagorovy věty.

Výpočet online

a =

b =

c =

Vzorce stran dle Pythagorovy věty.

Výpočet online

c =

b =

a =

Vzorce stran dle Pythagorovy věty.

Výpočet online

c =

a =

b =