Matematické vzorce

Výpočty online

Těžnice = osa = výška rovnostranného trojúhelníku

Vzorec pro výpočet délky výšky=osy=těžnici.

Těžnice = osa = výška rovnostranného trojúhelníku

V rovnostranném trojúhelníku všechny výšky, osy a těžnici jsou rovny. Jejich průsečíkem je střed vepsané kružnice.

L – výška = osa = těžnice

a – strany trojúhelníku

Vzorec délky výšky, osy a těžnici rovnostranného trojúhelníku, (L):

Vzorec výšky, osy a těžnice přes stranu a úhel

Výpočet online

a =

L =

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich