Matematické vzorce

Výpočty online

Vzorce výšky pravého úhlu v pravoúhlém trojúhelníku

Výška pravého úhlu v pravoúhlém trojúhelníku

H – výška z pravého úhlu

a, b – odvěsny

c – přepona

c1, c2 – úsečky získané dělením přepony výškou

α, β – úhly u přepony

Vzorec délky výšky přes strany, (H):

Vzorec délky výšky přes strany

Výpočet online

a =

b =

c =

H =

Výpočet online

a =

b =

H =

Vzorec délky výšky přes přeponu a ostré úhly, (H):

Vzorec délky výšky přes přeponu a ostré úhly

Výpočet online

c =

α =

H =

Výpočet online

c =

β =

H =

Vzorec délky výšky přes odvěsnu a úhel, (H):

Vzorec délky výšky přes odvěsnu a úhel

Výpočet online

b =

α =

H =

Výpočet online

a =

β =

H =

Vzorec délky výšky přes úsečky přepony, (H):

Vzorec délky výšky přes úsečky přepony

Výpočet online

c1 =

c2 =

H =