Matematické vzorce

Výpočty online

Těžnice libovolného trojúhelníku

Těžnice - úsečka |AO|, která vychází z vrcholu A a dělí protilehlou stranu c napůl.

Těžnice dělí trojúhelník ABC na dva obsahově stejné trojúhelníky AOC a ABO.

Těžnice libovolného trojúhelníku

M – těžnice, úsečka |AO|

c – strana, na které leží težnice

a, b – strany trojúhelníku

γ – úhel CAB

Vzorec délky težnici přes tři strany, (M):

Vzorec délky težnici přes tři strany

Výpočet online

a =

b =

c =

M =

Vzorec délky těžnici přes dve strany a úhel mezi nimi, (M):

Vzorec délky těžnici přes dve strany a úhel mezi nimi

Výpočet online

a =

b =

γ =

M =