Matematické vzorce

Výpočty online

Délka výšky libovolného trojúhelníku

Výška trojúhelníku je kolmice spuštěná z vrcholu na protější stranu.
Výšky trojúhelníku se protínají v jednom bodě, který se nazývá ortocentrum.

Libovolný trojúhelník

H - výška trojúhelníku

a - strana, základna

b, c – strany

β, γ – úhly na základně

p - poloviční obvod, p=(a+b+c)/2

R - poloměr opsané kružnice

S - obsah trojúhelníku

Vzorec délky výšky přes strany, (H):

Vzorec délky výšky přes strany

Výpočet online

a =

b =

c =

H =

Vzorec délky výšky přes stranu a úhel, (H):

Vzorec délky výšky přes stranu a úhel

Výpočet online

b =

γ =

H =

Výpočet online

c =

β =

H =

Vzorec délky výšky přes stranu a obsah, (H):

Vzorec délky výšky přes stranu a obsah

Výpočet online

a =

S =

H =

Vzorec délky výšky přes strany a poloměr, (H):

Vzorec délky výšky přes strany a poloměr

Výpočet online

b =

c =

R =

H =