Matematické vzorce

Výpočty online

Vzorce stran rovnoramenného trojúhelníku

Vypočítat délku neznámé strany prostřednictvím jakýchkoli stran a úhlů

Rovnoramenný trojúhelník

b – strana (základna)

a – ramena

α – úhly na základně

β – úhel utvořený rameny

Vzorce délky strany (základny), (b):

Vzorce délky strany (základny).

Výpočet online

a =

β =

b =

Vzorce délky strany (základny).

Výpočet online

a =

α =

b =

Vzorce délky ramen, (a):

Vzorce délky ramen.

Výpočet online

b =

β =

a =

Vzorce délky ramen.

Výpočet online

b =

α =

a =