Matematické vzorce

Výpočty online

Vzorec obsahu kruhu

Obsah kruhu

r - poloměr kruhu

D - průměr

π ≈ 3,14

Vzorec obsahu kruhu, (S):

Vzorec obsahu pravidelného mnohoúhelníku

Výpočet online

r =

D =

S =


„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich