Matematické vzorce

Výpočty online

Najít výšku úseče kruhu

Výška úseče kruhu

Kruhová úseč - část kruhu ABC odříznutá tětivou AC

h - výška úseče ABC

L - tětiva AC

R - poloměr kružnice

O - střed kružnice

α - středový úhel AOC

Vzorec výšky přes poloměr a středový úhel, (h):

Výška úseče kruhu.

Výpočet online

R =

α =

h =

Vzorec výšky přes tětivu a středový úhel, (h):

Výška úseče kruhu.

Výpočet online

L =

α =

h =

Vzorec výšky přes poloměr a tětivu, (h):

Výška úseče kruhu.

Výpočet online

L =

R =

h =