Matematické vzorce

Výpočty online

Najít délku tětivy kružnice

Délka tětivy kružnice

Tětiva - úsečka spojující libovolné dva body kruhu. Průměr kružnice je největší tětiva.

L - tětiva

R - poloměr kružnice

O - střed kružnice

α - středový úhel

Vzorec délky tětivy kružnice, (L):

Délka tětivy kružnice.

Výpočet online

R =

α =

L =

„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich