Matematické vzorce

Výpočty online

Obsah kruhové úseče

Obsah kruhové výseče

R - poloměr kruhu

α - úhel úseče ve stupních

π ≈ 3,14

Vzorec pro obsah kruhové úseče (S) odříznutou tětivou AC:

Vzorec pro obsah kruhové úseče

Výpočet online

α =

R =

S =


„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain