Matematické vzorce

Výpočty online

Obsah nerovnoramenného lichoběžníku

Obsah nerovnoramenného lichoběžníku

a - dolní základna

b - horní základna

h - výška lichoběžníku

Vzorec obsahu lichoběžníku, (S):

Vzorec obsahu lichoběžníku. S=1/2*(a+b)*h

Výpočet online

a =

b =

h =

S =