Matematické vzorce

Výpočty online

Vzorce obsahu rovnoběžníku

1. Vzorec obsahu rovnoběžníku přes strany a úhly

Obsah rovnoběžníku

a, b – strany rovnoběžníku

α, β - úhly rovnoběžníku

Vzorec obsahu přes strany a úhly rovnoběžníku, (S):

Vzorec obsahu přes strany a úhly rovnoběžníku. S=ab*sinα=ab*sinβ

Výpočet online

a =

b =

α || β =

α, β v radiánech

α, β ve stupních

S =


2. Vzorec obsahu rovnoběžníku přes stranu a výšku

Obsah rovnoběžníku přes stranu a výšku

a, b – strany rovnoběžníku

Hb - výška na stranu b

Ha - výška na stranu a

Vzorec obsahu rovnoběžníku přes stranu a výšku, (S):

Vzorec obsahu rovnoběžníku přes stranu a výšku. S=a*H(a)=b*H(b)

Výpočet online

strana =

výška =

S =


3. Vzorec obsahu rovnoběžníku přes úhlopříčky a úhel mezi nimi

Obsah rovnoběžníku

D – větší úhlopříčka

d – menší úhlopříčka

α, β - úhly mezi úhlopříčkami

Vzorec obsahu přes úhlopříčky rovnoběžníku a úhel mezi nimi, (S):

Vzorec obsahu přes strany a úhly rovnoběžníku. S=ab*sinα=ab*sinβ

Výpočet online

D =

d =

α || β =

α, β v radiánech

α, β ve stupních

S =