Matematické vzorce

Výpočty online

Jak najít délku úhlopříčky rovnoběžníku

Vlastnosti rovnoběžníku:

  1. Protilehlé strany jsou rovné a rovnoběžné
  2. Protilehlé úhly mají stejnou velikost
  3. Úhlopříčky se vzájemně půlí

Délka úhlopříčky rovnoběžníku přes strany, známou úhlopříčku a úhel

Délka stran rovnoběžníku přes strany, známou úhlopříčku a úhel

a, b - strany rovnoběžníku

D - větší úhlopříčka

d - menší úhlopříčka

α, β – úhly rovnoběžníku

Vzorce úhlopříčky přes strany a úhly rovnoběžníku (podle kosinové věty), (D, d):

Vzorce úhlopříčky přes strany a úhly rovnoběžníku Vzorce úhlopříčky přes strany a úhly rovnoběžníku Vzorce úhlopříčky přes strany a úhly rovnoběžníku Vzorce úhlopříčky přes strany a úhly rovnoběžníku

Výpočet online

a =

b =

α =

D =

Výpočet online

a =

b =

β =

d =

Vzorce úhlopříčky přes strany a známou úhlopříčku, (dle vzorce - součet druhých mocnin úhlopříček), (D, d):

Vzorce úhlopříčky přes strany a známou úhlopříčku Vzorce úhlopříčky přes strany a známou úhlopříčku

Délka úhlopříčky rovnoběžníku přes obsah, známou úhlopříčku a úhel

Délka úhlopříčky rovnoběžníku přes obsah, známou úhlopříčku a úhel

D - větší úhlopříčka

d - menší úhlopříčka

α, β – úhly mezi úhlopříčkami

S - obsah rovnoběžníku

Vzorce úhlopříčky přes obsah, známou úhlopříčku a úhel mezi úhlopříčkami, (D, d):

Vzorce úhlopříčky přes obsah, známou úhlopříčku a úhel mezi úhlopříčkami Vzorce úhlopříčky přes obsah, známou úhlopříčku a úhel mezi úhlopříčkami