Matematické vzorce

Výpočty online

Najít výšky rovnoběžníku a úhel mezi nimi

Výška - kolmice vycházející z vrcholu úhlu na protější stranu

Výšky rovnoběžníku a úhel mezi nimi

a, b – strany rovnoběžníku

Hb – výška na stranu b

Ha – výška na stranu a

α, β – úhly rovnoběžníku

Vzorce délky výšky rovnoběžníku přes stranu a úhel, (Hb, Ha):

Vzorce délky výšky rovnoběžníku přes stranu a úhel Vzorce délky výšky rovnoběžníku přes stranu a úhel

Výpočet online

a || b =

α || β =

Hb || Ha =

  1. Ostrý úhel křížení výšek rovná se ostrému úhlu rovnoběžníku.
  2. Tupý úhel křížení výšek rovná se tupému úhlu rovnoběžníku.