Matematické vzorce

Výpočty online

Najít ostrý a tupý úhel rovnoběžníku

Vlastnosti úhlů rovnoběžníku:

  1. Protilehlé úhly mají stejnou velikost
  2. Kosinus tupého úhlu má vždy zápornou hodnotu: cosβ < 0
rovnoběžník

a, b - strany rovnoběžníku

D - větší úhlopříčka

d - menší úhlopříčka

α – ostrý úhel

β – tupý úhel

Vzorce kosinusu tupého a ostrého úhlů přes strany a úhlopříčky (podle kosinové věty):

Vzorce kosinusu tupého a ostrého úhlů přes strany a úhlopříčky Vzorce kosinusu tupého a ostrého úhlů přes strany a úhlopříčky

Vzorec sinusu tupého a ostrého úhlů přes obsah (S) a strany:

Vzorec sinusu tupého a ostrého úhlů přes obsah (S) a strany

Vzorce poměru tupého a ostrého úhlů:

Vzorce poměru tupého a ostrého úhlů

*Pro určení hodnoty úhlu ve stupních nebo radiánech použít funkci arccos nebo arcsin