Matematické vzorce

Výpočty online

Součet druhých mocnin úhlopříček rovnoběžníku

Vzorce součtu druhých mocnin úhlopříček a rozdílu druhých mocnin stran rovnoběžníku:

rovnoběžník

a, b - strany rovnoběžníku

D - větší úhlopříčka

d - menší úhlopříčka

α – ostrý úhel mezi úhlopříčkami

Vzorec součtu druhých mocnin úhlopříček:

Vzorec součtu druhých mocnin úhlopříček

Vzorec rozdílu druhých mocnin stran:

Vzorec rozdílu druhých mocnin stran
„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich