Matematické vzorce

Výpočty online

Obsah výseče mezikruží

Obsah výseče mezikruží

R - poloměr vnější kružnice

r - poloměr vnitřní kružnice

α - úhel výseče AOB ve stupních

π ≈ 3,14

Vzorec obsahu výseče mezikruží (S):

Vzorec obsahu výseče mezikruží.

Výpočet online

α =

R =

r =

S =