Matematické vzorce

Výpočty online

Vzorce obsahu obrazců

1. Vzorec výpočtu obsahu trojúhelníku

obsah trojúhelníku

h - výška trojúhelníku

a - základna

Obsah trojúhelníku (S):

obsah trojúhelníku

Výpočet online

a =

h =

S =


2. Obsah pravoúhlého trojúhelníku přes odvěsny

Obsah pravoúhlého trojúhelníku přes odvěsny

a, b - odvěsny trojúhelníku

Vzorec obsahu pravoúhlého trojúhelníku, (S):

Vzorec obsahu pravoúhlého trojúhelníku. S = 1/2*a*b

Výpočet online

a =

b =

S =


3. Obsah trojúhelníku přes poloviční obvod

Obsah trojúhelníku přes poloviční obvod

a, b, c - strany trojúhelníku

p – poloviční obvod

p=(a+b+c)/2

Heronův vzorec obsahu trojúhelníku přes poloviční obvod, (S):

Heronův vzorec obsahu trojúhelníku přes poloviční obvod. S = √p*(p-a)-(p-b)*(p-c)

Výpočet online

a =

b =

c =

S =


4. Jak vypočítat obsah rovnoramenného trojúhelníku?

Vzorec obsahu trojúhelníku přes výšku

b - základna trojúhelníku

a – ramena

h – výška

Vzorec obsahu trojúhelníku přes výšku h a základnu b, (S):

Vzorec obsahu trojúhelníku přes výšku h a základnu. S = 1/2bh

Výpočet online

b =

h =

S =

Vzorec obsahu trojúhelníku přes strany a, b, (S):

Vzorec obsahu trojúhelníku přes strany.

Výpočet online

a =

b =

S =


5. Obsah rovnostranného trojúhelníku rovná se:

Obsah rovnostranného trojúhelníku

a – strana trojúhelníku

h – výška

Obsah trojúhelníku přes stranu a a výšku h, (S):

Vzorec obsahu trojúhelníku přes stranu a výšku . S = 1/2*a*h

Výpočet online

a =

h =

S =

Obsah trojúhelníku jenom přes stranu a, (S):

Obsah trojúhelníku jenom přes stranu.

Výpočet online

a =

S =

Obsah trojúhelníku jenom přes výšku h, (S):

Obsah trojúhelníku jenom přes výšku.

Výpočet online

h =

S =


6. Najít obsah trojúhelníku přes úhel a dvě strany

Obsah rovnostranného trojúhelníku

a, b, c – strany trojúhelníku

α, β, γ – úhly

Vzorce obsahu trojúhelníku, přes dvě strany a úhel mezi nimi, (S):

Vzorec  obsahu trojúhelníku, přes dvě strany a úhel mezi nimi Vzorec  obsahu trojúhelníku, přes dvě strany a úhel mezi nimi Vzorec  obsahu trojúhelníku, přes dvě strany a úhel mezi nimi

Výpočet online

strana 1 =

strana 2 =

úhel =

úhel v radiánech

úhel ve stupních

S =


7. Jak vypočítat obsah čtverce přes úhlopříčku

Obsah rovnostranného trojúhelníku

a – strana čtverce

c – úhlopříčka

Vzorec obsahu čtverce přes stranu a, (S):

Vzorec obsahu čtverce přes stranu a. S=a2

Výpočet online

a =

S =

Vzorec obsahu čtverce přes úhlopříčku c, (S):

Vzorec obsahu čtverce přes úhlopříčku. S=a2

Výpočet online

c =

S =


8. Vzorec výpočtu obsahu obdélníku

Obsah obdélníku

b – délka obdélníku

a – šířka

Obsah obdélníku, (S):

Vzorec výpočtu obsahu obdélníku. S=ab

Výpočet online

a =

b =

S =


9. Vzorce obsahu rovnoběžníku

9.1. Vzorec obsahu rovnoběžníku přes strany a úhly

Obsah rovnoběžníku

a, b – strany rovnoběžníku

α, β - úhly rovnoběžníku

Vzorec obsahu přes strany a úhly rovnoběžníku, (S):

Vzorec obsahu přes strany a úhly rovnoběžníku. S=ab*sinα=ab*sinβ

Výpočet online

a =

b =

α || β =

α, β v radiánech

α, β ve stupních

S =


9.2. Vzorec obsahu rovnoběžníku přes stranu a výšku

Obsah rovnoběžníku přes stranu a výšku

a, b – strany rovnoběžníku

Hb - výška na stranu b

Ha - výška na stranu a

Vzorec obsahu rovnoběžníku přes stranu a výšku, (S):

Vzorec obsahu rovnoběžníku přes stranu a výšku. S=a*H(a)=b*H(b)

Výpočet online

strana =

výška =

S =


9.3. Vzorec obsahu rovnoběžníku přes úhlopříčky a úhel mezi nimi

Obsah rovnoběžníku

D — větší úhlopříčka

d — menší úhlopříčka

α, β - úhly mezi úhlopříčkami

Vzorec obsahu přes úhlopříčky rovnoběžníku a úhel mezi nimi, (S):

Vzorec obsahu přes strany a úhly rovnoběžníku. S=ab*sinα=ab*sinβ

Výpočet online

D =

d =

α || β =

α, β v radiánech

α, β ve stupních

S =


10. Jak vypočítat obsah kosočtverce přes úhlopříčky

Obsah kosočtverce přes úhlopříčky

a – strana kosočtverce

D - větší úhlopříčka

d - menší úhlopříčka

α - ostrý úhel

β - tupý úhel

Vzorce obsahu kosočtverce, (S):

Vzorce obsahu kosočtverce. S=d*D/2

Výpočet online

D =

d =

S =

Vzorce obsahu kosočtverce. S=d*D/2

Výpočet online

a =

α || β =

α, β v radiánech

α, β ve stupních

S =

Vzorec obsahu kosočtverce.

Výpočet online

D || d =

α || β =

α, β v radiánech

α, β ve stupních

S =


11. Obsah nerovnoramenného lichoběžníku

Obsah nerovnoramenného lichoběžníku

a - dolní základna

b - horní základna

h - výška lichoběžníku

Vzorec obsahu lichoběžníku, (S):

Vzorec obsahu lichoběžníku. S=1/2*(a+b)*h

Výpočet online

a =

b =

h =

S =


12. Vzorec obsahu pravidelného mnohoúhelníku

Obsah nerovnoramenného lichoběžníku

a - strana mnohoúhelníku

n - počet stran

Obsah pravidelného mnohoúhelníku, (S):

Vzorec obsahu pravidelného mnohoúhelníku

Výpočet online

a =

n =

S =


13. Vzorec obsahu kruhu

Obsah kruhu

r - poloměr kruhu

D - průměr

π ≈ 3,14

Vzorec obsahu kruhu, (S):

Vzorec obsahu pravidelného mnohoúhelníku

Výpočet online

r =

D =

S =


14. Obsah kruhové výseče

Obsah kruhové výseče

r - poloměr kruhu

L - délka oblouku AB

α ≈ úhel kruhové výseče AOB

Vzorec obsahu kruhové výseče (S) přes délku oblouku (L):

Vzorec obsahu kruhové výseče přes délku oblouku. S=1/2*r*L

Výpočet online

L =

r =

S =

Vzorec obsahu kruhové výseče (S) přes úhel (α):

Vzorec obsahu kruhové výseče přes přes úhel. S=1/2*r*L

Výpočet online

α =

r =

S =


15. Obsah kruhové úseče

Obsah kruhové výseče

R - poloměr kruhu

α - úhel úseče ve stupních

π ≈ 3,14

Vzorec pro obsah kruhové úseče (S) odříznutou tětivou AC:

Vzorec pro obsah kruhové úseče

Výpočet online

α =

R =

S =


16. Obsah mezikruží

Obsah mezikruží

R - poloměr vnější kružnice

r - poloměr vnitřní kružnice

π ≈ 3,14

Vzorec obsahu mezikruží (S):

Vzorec obsahu mezikruží.

Výpočet online

R =

r =

S =


17. Obsah výseče mezikruží

Obsah výseče mezikruží

R - poloměr vnější kružnice

r - poloměr vnitřní kružnice

α - úhel výseče AOB ve stupních

π ≈ 3,14

Vzorec obsahu výseče mezikruží (S):

Vzorec obsahu výseče mezikruží.

Výpočet online

α =

R =

r =

S =