Matematické vzorce

Výpočty online

Jak vypočítat obsah čtverce přes úhlopříčku

Obsah rovnostranného trojúhelníku

a – strana čtverce

c – úhlopříčka


Vzorec obsahu čtverce přes stranu a, (S):

Vzorec obsahu čtverce přes stranu a. S=a2

Výpočet online

a =

S =


Vzorec obsahu čtverce přes stranu a, (S):

Vzorec obsahu čtverce přes stranu a. S=a2

Výpočet online

c =

S =