Matematické vzorce

Výpočty online

Jak vypočítat obsah čtverce přes úhlopříčku

Obsah rovnostranného trojúhelníku

a ˜— strana čtverce

c ˜— úhlopříčka


Vzorec obsahu čtverce přes stranu a, (S):

Vzorec obsahu čtverce přes stranu a. S=a2

Výpočet online

a =

S =


Vzorec obsahu čtverce přes stranu a, (S):

Vzorec obsahu čtverce přes stranu a. S=a2

Výpočet online

c =

S =

„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde