Matematické vzorce

Výpočty online

Najít délku úhlopříčky a úhly mezi úhlopříčkami obdélníku

Úhlopříčky obdélníku jsou rovné. Úhlopříčka dělí obdélník na dva stejné pravoúhlé trojúhelníky ABC a ACD. Úhlopříčka rovna průměru opsáné kružnice.

Vzorce délky úhlopříčky obdélníku.

Délka úhlopříčky obdélníku

d - úhlopříčka obdélníku

a, b - strany

α, β – úhly získné dělením úhlopříčkou pravého úhlu

Vzorec úhlopříčky přes strany, (d):

Délka úhlopříčky čtverce

Výpočet online

a =

b =

d =

Vzorce úhlopříčky přes stranu a úhel, (d):

Vzorce úhlopříčky přes stranu a úhel

Výpočet online

a =

α =

d =

Výpočet online

a =

β =

d =

Vzorce úhlů přes úhlopříčku a strany, (α, β):

Vzorce úhlů přes úhlopříčku a strany Vzorce úhlů přes úhlopříčku a strany

Vzorce úhlů mezi úhlopříčkami v obdélníku.

Vzorce úhlů mezi úhlopříčkami v obdélníku

d - úhlopříčky obdélníku

a, b - strany

α, β – úhly mezi úhlopříčkami

Vzorce úhlů mezi úhlopříčkami přes strany a úhlopříčku, (α, β):

Vzorce úhlů mezi úhlopříčkami přes strany a úhlopříčku Vzorce úhlů mezi úhlopříčkami přes strany a úhlopříčku