Matematické vzorce

Výpočty online

Obsah rovnostranného trojúhelníku rovná se:

Obsah rovnostranného trojúhelníku

a – strana trojúhelníku

h – výška


Obsah trojúhelníku přes stranu a a výšku h, (S):

Vzorec obsahu trojúhelníku přes stranu a výšku . S = 1/2*a*h

Výpočet online

a =

h =

S =


Obsah trojúhelníku jenom přes stranu a, (S):

Obsah trojúhelníku jenom přes stranu.

Výpočet online

a =

S =


Obsah trojúhelníku jenom přes výšku h, (S):

Obsah trojúhelníku jenom přes výšku.

Výpočet online

h =

S =