Matematické vzorce

Výpočty online

Obsah kruhové výseče

Obsah kruhové výseče

r - poloměr kruhu

L - délka oblouku AB

α ≈ úhel kruhové výseče AOB

Vzorec obsahu kruhové výseče (S) přes délku oblouku (L):

Vzorec obsahu kruhové výseče přes délku oblouku. S=1/2*r*L

Výpočet online

L =

r =

S =


Vzorec obsahu kruhové výseče (S) přes úhel (α):

Vzorec obsahu kruhové výseče přes přes úhel. S=1/2*r*L

Výpočet online

α =

r =

S =