Matematické vzorce

Výpočty online

Obsah mezikruží

Obsah mezikruží

R - poloměr vnější kružnice

r - poloměr vnitřní kružnice

π ≈ 3,14

Vzorec obsahu mezikruží (S):

Vzorec obsahu mezikruží.

Výpočet online

R =

r =

S =


„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich