Matematické vzorce

Výpočty online

Najít úhly kosočtverce

Vlastnosti kosočtverce:

  1. Kosočtverec - druh rovnoběžníku
  2. Protilehlé strany jsou rovnoběžné
  3. Všechny strany jsou stejně dlouhé
  4. Úhlopříčky jsou na sebe kolmé (90°)
  5. Úhlopříčky jsou osy
Kosočtverec

a – strana kosočtverce

D – větší úhlopříčka

d – menší úhlopříčka

α – ostrý úhel

β – tupý úhel

Vzorce kosinusu úhlů přes úhlopříčku a stranu:

Vzorec kosinusu úhlů přes úhlopříčku a stranu Vzorec kosinusu úhlů přes úhlopříčku a stranu

Vzorec sinusu úhlů přes úhlopříčky:

Vzorec sinusu úhlů přes úhlopříčky

Vzorec sinusu úhlů přes obsah S a stranu:

Vzorec sinusu úhlů přes obsah a stranu

Vzorce tangensu polovičních úhlů přes úhlopříčky:

tangensu polovičních úhlů přes úhlopříčky tangensu polovičních úhlů přes úhlopříčky

Vzorce poměru tupého a ostrého úhlů:

Vzorce poměru tupého a ostrého úhlů

Pro určení hodnoty úhlu ve stupních nebo radiánech, použít funkci arccos nebo arcsin nebo arctg

Vzorec úhlů