Matematické vzorce

Výpočty online

Vzorce délky strany kosočtverce

Vlastnosti kosočtverce:

  1. Kosočtverec - druh rovnoběžníku
  2. Protilehlé strany jsou rovnoběžné
  3. Všechny strany jsou stejně dlouhé
  4. Úhlopříčky jsou na sebe kolmé (90°)
  5. Úhlopříčky jsou osy
Kosočtverec

a – strana kosočtverce

D – větší úhlopříčka

d – menší úhlopříčka

α – ostrý úhel

β – tupý úhel

Vzorec strany přes úhlopříčky, (a):

Vzorec strany přes úhlopříčky

Vzorce strany přes úhel a úhlopříčku, (a):

Vzorec strany přes úhel a úhlopříčku Vzorec strany přes úhel a úhlopříčku

Vzorce strany přes poloviční úhel a úhlopříčku, (a):

Vzorec strany přes poloviční úhel a úhlopříčku Vzorec strany přes poloviční úhel a úhlopříčku

Vzorec strany přes úhel a úhlopříčky, (a):

Vzorec strany přes úhel a úhlopříčky

Vzorec strany přes obsah kosočtverce (S) a uhel, (a):

Vzorec strany přes obsah kosočtverce a uhel

Vzorce strany přes obvod kosočtverce (P) a uhel, (a):

Vzorce strany přes obvod kosočtverce a uhel