Matematické vzorce

Výpočty online

Obvod trojúhelníku

Obvod trojúhelníku

a, b, c — strany trojúhelníku

Obvod trojúhelníku, (P):

Obvod trojúhelníku.  L=a+b+c

Výpočet online

a =

b =

c =

P =