Matematické vzorce

Výpočty online

Obvod kruhu nebo délka kružnice

Délka kružnice. L=πD=2πr

r - poloměr kružnice

D - průměr kružnice

π ≈ 3,14

Délka kružnice (L):

Délka kružnice. L=πD=2πr

Výpočet online

D =

L =

r =

L =


„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich