Matematické vzorce

Výpočty online

Vzorce obvodu obrazců

1. Obvod trojúhelníku

Obvod trojúhelníku

a, b, c — strany trojúhelníku

Obvod trojúhelníku, (P):

Obvod trojúhelníku.  L=a+b+c

Výpočet online

a =

b =

c =

P =


2. Obvod obdélníku

Obvod obdélníku

b - délka

a - šířka

Obvod obdélníku, (P):

Obvod obdélníku.  P=2*a+2*b=2*(a+b)

Výpočet online

a =

b =

P =


3. Obvod čtverce

Obvod čtverce

h - strana čtverce

Obvod čtverce, (P):

Obvod čtverce.  P=4*h

Výpočet online

h =

P =


4. Obvod rovnoběžníku

Obvod rovnoběžníku

a, b - strany rovnoběžníku

Obvod rovnoběžníku, (P):

Obvod rovnoběžníku.  P=2*a+2*b=2*(a+b)

Výpočet online

a =

b =

P =


5. Vypočíst podle vzorce obvod kosočtverce

Vypočíst podle vzorce obvod kosočtverce

a - strana kosočtverce

Obvod kosočtverce, (P):

Vypočíst podle vzorce obvod kosočtverce.  P=4*h

Výpočet online

a =

P =


6. Obvod lichoběžníku

Obvod lichoběžníku

a b, c, d — strany lichoběžníku

Obvod lichoběžníku, (P):

Obvod lichoběžníku.  P=a+b+c+d

Výpočet online

a =

b =

c =

d =

P =


7. Obvod kruhu nebo délka kružnice

Délka kružnice. L=πD=2πr

r - poloměr kružnice

D - průměr kružnice

π ≈ 3,14

Délka kružnice (L):

Délka kružnice. L=πD=2πr

Výpočet online

D =

L =

r =

L =


8. Délka oblouku

Délka oblouku.

r - poloměr kružnice

α - úhel AOB, ve stupních

π ≈ 3,14

Délka oblouku (L):

Délka oblouku.  L=πrα/180

Výpočet online

r =

α =

L =


9. Délka oblouku, vzorec Huygense

Délka oblouku, vzorec Huygense

Bod C dělí úsečku AB na polovinu.

Úhly ACD a DCB - pravé, (90°).

m- tětiva AD

M- tětiva AB

Délka oblouku ADB, (L):

Délka oblouku, vzorec Huygense.  L=2m+(2m-M)/3

Výpočet online

m =

M =

L ≈

  * Odchylka pro úhly méně než 60° je méně než 0,5%

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat