Matematické vzorce

Výpočty online

Vypočíst podle vzorce obvod kosočtverce

Vypočíst podle vzorce obvod kosočtverce

a - strana kosočtverce

Obvod kosočtverce, (P):

Vypočíst podle vzorce obvod kosočtverce.  P=4*h

Výpočet online

a =

P =