Matematické vzorce

Výpočty online

Délka oblouku, vzorec Huygense

Délka oblouku, vzorec Huygense

Bod C dělí úsečku AB na polovinu.

Úhly ACD a DCB - pravé, (90°).

m- tětiva AD

M- tětiva AB

Délka oblouku ADB, (L):

Délka oblouku, vzorec Huygense.  L=2m+(2m-M)/3

Výpočet online

m =

M =

L ≈

  * Odchylka pro úhly méně než 60° je méně než 0,5%