Matematické vzorce

Výpočty online

Obvod rovnoběžníku

Obvod rovnoběžníku

a, b - strany rovnoběžníku

Obvod rovnoběžníku, (P):

Obvod rovnoběžníku.  P=2*a+2*b=2*(a+b)

Výpočet online

a =

b =

P =


„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich