Matematické vzorce

Výpočty online

Obvod čtverce

Obvod čtverce

h - strana čtverce

Obvod čtverce, (P):

Obvod čtverce.  P=4*h

Výpočet online

h =

P =


„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde