Matematické vzorce

Výpočty online

Vzorec pro výpočet objemu koule

objem koule

R – poloměr koule

π ≈ 3,14

Vzorec pro výpočet objemu koule přes poloměr R, (V):

Vzorec objemu koule. V=4/3*π*R*R*R

Výpočet online

R =

V =