Matematické vzorce

Výpočty online

Vzorec objemu komolého kuželu

Objemu komolého kuželu

R – poloměr dolní podstavy

r – poloměr horní podstavy

h – výška komolého kuželu

π ≈ 3,14

Objemu komolého kuželu, (V):

Objemu komolého kuželu.

Výpočet online

R =

r =

h =

V =

„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich