Matematické vzorce

Výpočty online

Vzorec objemu komolého kuželu

Komolý kužel je prostorové těleso – část kužele, která leží mezi dvěma rovnoběžnými rovinami procházejícími tímto kuželem. Jinak řečeno, jde o „kužel s odříznutým vrškem“.

Zdroj: cs.wikipedia.org

Objemu komolého kuželu

R – poloměr dolní podstavy

r – poloměr horní podstavy

h – výška komolého kuželu

π ≈ 3,14

Objemu komolého kuželu, (V):

Objemu komolého kuželu.

Výpočet online

R =

r =

h =

V =