Matematické vzorce

Výpočty online

Výpočet objemu jehlanu

Objem jehlanu

h – výška jehlanu

S – obsah podstavy ABCDE

Objem jehlanu, (V):

Objem jehlanu.

Výpočet online

h =

S =

V =

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich