Matematické vzorce

Výpočty online

Výpočet objemu komolého jehlanu

Objem komolého jehlanu

h – výška jehlanu

Sdoln – obsah dolní podstavy, ABCDE

Shorn – obsah horní podstavy, abcde

Objem komolého jehlanu, (V):

Objem komolého jehlanu.

Výpočet online

h =

Sdoln =

Shorn =

V =