Matematické vzorce

Výpočty online

Objem pravidelného čtyřstěnu

Objem pravidelného čtyřstěnu

Pravidelný čtyřstěn je tvořen čtyřmi stejnými rovnostrannými trojúhelníky.

a – hrana čtyřstěnu

Vzorec objemu pravidelného čtyřstěnu, (V):

Objem pravidelného čtyřstěnu.

Výpočet online

a =

V =

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich