Matematické vzorce

Výpočty online

Objem pravidelného jehlanu

Objem pravidelného jehlanu

h – výška jehlanu

a – strana podstavy jehlanu

n – počet stran n-úhelníku v podstavě

Vzorec objemu pravidelného jehlanu, (V):

Objem pravidelného jehlanu.

Výpočet online

h =

a =

n =

V =