Matematické vzorce

Výpočty online

Objem kulové úseče, vzorec

Objem kulové úseče

Kulová úseč - část koule omezená libovolnou rovinou. V tomto příkladě rovinou. V tomto příkladu ABCD.

R – poloměr koule

h - výška úseče

π ≈ 3,14

Objem kulové úseče, (V):

Objem kulové úseče.

Výpočet online

R =

h =

V =