Matematické vzorce

Výpočty online

Objem kulové vrstvy

Objem kulové vrstvy

h – výška kulové vrstvy

R – poloměr dolní podstavy

r – poloměr horní podstavy

π ≈ 3,14

Objem kulové vrstvy, (V):

Objem kulové vrstvy.

Výpočet online

R =

r =

h =

V =

„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde