Matematické vzorce

Výpočty online

Jak najít objem kužele?

Objem kužele

H – výška kuželu

R – poloměr podstavy

π ≈ 3,14

Objem kuželu, (V):

Objem kužele. V=1/3*π*R*R*H

Výpočet online

R =

H =

V =

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich