Matematické vzorce

Výpočty online

Jak najít objem kužele?

Kužel je oblé těleso, které získáme jako průnik kuželového prostoru a rovinné vrstvy.
Část kuželové plochy, která tvoří povrch kužele, je označována jako plášť kužele. Řez kuželového prostoru hraniční rovinou vrstvy se nazývá podstava. Plášť kužele a podstavu nazýváme společným názvem povrch kužele. Bod, ve kterém se rovinný řez kužele redukuje na bod, se označuje jako vrchol kužele. Kolmá vzdálenost mezi podstavou a vrcholem se nazývá výška kužele. Vzdálenost mezi vrcholem a podstavou podél pláště nazýváme stranou kužele.

Zdroj: cs.wikipedia.org

Objem kužele

H – výška kuželu

R – poloměr podstavy

π ≈ 3,14

Objem kuželu, (V):

Objem kužele. V=1/3*π*R*R*H

Výpočet online

R =

H =

V =