Matematické vzorce

Výpočty online

Jak vypočítat objem válce?

Objem válce

h – výška válce

r – poloměr podstavy

π ≈ 3,14

Objem válce, (V):

Objem válce. V=π*R*R*h

Výpočet online

r =

h =

V =