Matematické vzorce

Výpočty online

Objem pravoúhlého kvádru

objem kvádru. V=a*b*c

a, b, c- strany kvádru

Vzorec objemu kvádru, (V):

Vzorec objemu kvádru. V=a*b*c

Výpočet online

a =

b =

c =

V =