Matematické vzorce

Výpočty online

Objem pravidelného trojúhelníkového jehlanu

Objem pravidelného trojúhelníkového jehlanu

Jehlan jehož podstava rovnostranný trojúhelník a stěny jsou shodné rovnoramenné trojúhelníky - pravidelný trojúhelníkový jehlan.

h – výška jehlanu

a – strana podstavy jehlanu

Vzorec objemu pravidelného trojúhelníkového jehlanu, (V):

Objem pravidelného trojúhelníkového jehlanu.

Výpočet online

h =

a =

V =