Matematické vzorce

Výpočty online

Objem pravidelného čtyřbokého jehlanu

Objem pravidelného čtyřbokého jehlanu

Pravidelný čtyřboký jehlan - jehlan má čtvercovou základnu a vrchol kolmo nad průsečíkem úhlopříček základny.

h – výška jehlanu

a – strana podstavy jehlanu

Vzorec objemu pravidelného čtyřbokého jehlanu, (V):

Objem pravidelného čtyřbokého jehlanu.

Výpočet online

h =

a =

V =