Matematické vzorce

Výpočty online

Vzorce objemu geometrických těles

1. Výpočet objemu krychle

objem krychle. V=a*a*a

a – strana krychle

Vzorec objemu krychle, (V):

Vzorec objemu krychle. V=a*a*a

Výpočet online

a =

V =


2. Objem pravoúhlého kvádru

objem kvádru. V=a*b*c

a, b, c- strany kvádru

Vzorec objemu kvádru, (V):

Vzorec objemu kvádru. V=a*b*c

Výpočet online

a =

b =

c =

V =


3. Vzorec pro výpočet objemu koule

objem koule

R – poloměr koule

π ≈ 3,14

Vzorec pro výpočet objemu koule přes poloměr R, (V):

Vzorec objemu koule. V=4/3*π*R*R*R

Výpočet online

R =

V =


4. Objem kulové úseče, vzorec

Objem kulové úseče

Kulová úseč - část koule omezená libovolnou rovinou. V tomto příkladě rovinou. V tomto příkladu ABCD.

R – poloměr koule

h - výška úseče

π ≈ 3,14

Objem kulové úseče, (V):

Objem kulové úseče.

Výpočet online

R =

h =

V =


5. Objem kulové vrstvy

Objem kulové vrstvy

h – výška kulové vrstvy

R – poloměr dolní podstavy

r – poloměr horní podstavy

π ≈ 3,14

Objem kulové vrstvy, (V):

Objem kulové vrstvy.

Výpočet online

R =

r =

h =

V =


6. Objem kulové výseče

Objem kulové výseče

h – výška úseče

R – poloměr koule

π ≈ 3,14

Objem kulové výseče, (V):

Objem kulové výseče. V=2/3*π*R*R*h

Výpočet online

R =

h =

V =


7. Jak vypočítat objem válce?

Objem válce

h – výška válce

r – poloměr podstavy

π ≈ 3,14

Objem válce, (V):

Objem válce. V=π*R*R*h

Výpočet online

r =

h =

V =


8. Jak najít objem kužele?

Objem kužele

H – výška kuželu

R – poloměr podstavy

π ≈ 3,14

Objem kuželu, (V):

Objem kužele. V=1/3*π*R*R*H

Výpočet online

R =

H =

V =


9. Vzorec objemu komolého kuželu

Objemu komolého kuželu

R – poloměr dolní podstavy

r – poloměr horní podstavy

h – výška komolého kuželu

π ≈ 3,14

Objemu komolého kuželu, (V):

Objemu komolého kuželu.

Výpočet online

R =

r =

h =

V =


10. Výpočet objemu jehlanu

Objem jehlanu

h – výška jehlanu

S – obsah podstavy ABCDE

Objem jehlanu, (V):

Objem jehlanu.

Výpočet online

h =

S =

V =


11. Výpočet objemu komolého jehlanu

Objem komolého jehlanu

h – výška jehlanu

Sdoln – obsah dolní podstavy, ABCDE

Shorn – obsah horní podstavy, abcde

Objem komolého jehlanu, (V):

Objem komolého jehlanu.

Výpočet online

h =

Sdoln =

Shorn =

V =


12. Objem pravidelného jehlanu

Objem pravidelného jehlanu

h – výška jehlanu

a – strana podstavy jehlanu

n – počet stran n-úhelníku v podstavě

Vzorec objemu pravidelného jehlanu, (V):

Objem pravidelného jehlanu.

Výpočet online

h =

a =

n =

V =


13. Objem pravidelného trojúhelníkového jehlanu

Objem pravidelného trojúhelníkového jehlanu

Jehlan jehož podstava rovnostranný trojúhelník a stěny jsou shodné rovnoramenné trojúhelníky - pravidelný trojúhelníkový jehlan.

h – výška jehlanu

a – strana podstavy jehlanu

Vzorec objemu pravidelného trojúhelníkového jehlanu, (V):

Objem pravidelného trojúhelníkového jehlanu.

Výpočet online

h =

a =

V =


14. Objem pravidelného čtyřbokého jehlanu

Objem pravidelného čtyřbokého jehlanu

Pravidelný čtyřboký jehlan - jehlan má čtvercovou základnu a vrchol kolmo nad průsečíkem úhlopříček základny.

h – výška jehlanu

a – strana podstavy jehlanu

Vzorec objemu pravidelného čtyřbokého jehlanu, (V):

Objem pravidelného čtyřbokého jehlanu.

Výpočet online

h =

a =

V =


15. Objem pravidelného čtyřstěnu

Objem pravidelného čtyřstěnu

Pravidelný čtyřstěn je tvořen čtyřmi stejnými rovnostrannými trojúhelníky.

a – hrana čtyřstěnu

Vzorec objemu pravidelného čtyřstěnu, (V):

Objem pravidelného čtyřstěnu.

Výpočet online

a =

V =